Povrat sredstava

Korisnici/kupci naručenu uslugu mogu otkazati u bilo kojem trenutku. Otkazivanje mora biti potvrđeno putem maila. Naknade koje su plaćene iWeb nema obavezu vratiti, bez obzira u kojem periodu korištenja usluge je korisnik odustao od daljnjeg korištenja iste. U slučaju da korisnik/kupac nakon otkazivanja usluge zatraži njenu ponovnu aktivaciju, korisnik/kupac je dužan izvršiti i uplatu u skladu sa važećim cjenikom usluga iWeb-a.